2/ מח/ מק/ 2006/ 3

שינוי בקווי בניין - בית ספר תיכון , כפר מסעדה

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות 26/11/2006 תאריך פרסום: 26/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5599. עמוד: 664. שנה עברית: התשסז . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 31/01/2007
פרוטוקול הורדה