מש/ מק/ 11158 / 3

שינוי קו בניין , כאוכב

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי קו בניין קדמי לפי בנין מגורים קיים .

עיקרי הוראות התכנית:
קו בניין קדמי יהיה על אותו קו מבנה מצד צפוני.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11158 כאוכב מרכז שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 31/12/2006
פרוטוקול הורדה