258-1059575

הסדרת כביש 29 - פסוטה

מטרת התוכנית


הסדרת כביש 29 - פסוטה

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד מדרך למגורים ב' .
- שינוי יעוד ממגורים לדרך ב' .
- ביטול חלק מדרך מאושרת .

דברי הסבר


מטרתה העיקרית של התכנית המוצעת הינה הסדרת דרך מספר 29 ברוחב 8 מטר , לצורך התאמתה לבינוי הקיים בשטח התכנית.

מקום התוכנית


כביש 29 , שכונה צפונית - פסוטה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תנועה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מליאת המועצה - סעיף מסומן בצהוב הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת הוועדה המקומית הורדה
תשריט מצב מוצע חתום מצב מוצע חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/12/2022 13 14
קבלת תכנית 31/10/2022 12 13

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20910 מתאר פסוטה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 16653 לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב מלחמה במגרשים בהם מוצו כל זכויות הבניה כפיפות צפייה