הר/ מק/ 2147

איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים

מטרת התוכנית


1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בהתאם לסעיף 62א. (א)(1) לחוק תכנון ובניה.
2. קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בניה בהתאם לנ"ל.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בניה בהתאם לנ"ל.
4. הכלת 6 אחוז משטח חלקה 417 מסך השטחים העיקריים המותרים לבניה בהתאם לסעיף 62א'(א')9.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


רחובות: רח' החורש ממזרח, רח' האביב מצפון, רח' קרן היסוד מדרום.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/11/2006 תאריך פרסום: 09/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5594. עמוד: 490. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/10/2006 תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות 07/06/2006 תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3523. שנה עברית: התשסו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/05/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 12/05/2006 תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2079 שינויים ברח' אביב, החורש וקרן היסוד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 30/05/2006
פרוטוקול הורדה