ג/ 16038

שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע המוגדרת כחקלאית לשטח מגורים ב' (4 יח"ד).
להגדיר זכויות והוראות בנייה למתן היתר בניה בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/01/2006
קבלת תכנית 12/01/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 30/10/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה