16/ מק/ 2017

רחוב סופית 35 להבים

מטרת התוכנית


שינוי בקוי בניין צידי לפי סעיף 62 א (א) (4) תיקון 43 ללחוק התכנון והבניה, במגרש למגורים מס' 848, כל זאת ללא שינוי בזכויות הבניה מותרות.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/06/2006 תאריך פרסום: 22/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5543. שנה עברית: התשסו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/08/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2012 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 103 שינוי
תוכנית 16/ מק/ 205 שינוי
תוכנית 6/ 02/ 101/ 1 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 25/08/2005
פרוטוקול הורדה