16/ מק/ 2012

מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים

מטרת התוכנית


לפי סעיף 62 א' (א) (5) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
1. לאפר למקם מחסן כחלק מהמבנה העיקרי או בנפר ממנו.
2. לשנות את הגדרת שטחי השירות ולקבוע להם הנחיות עיצוביות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100222/1 חלק מחלקה: 1

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/11/2002 תאריך פרסום: 21/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5131. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות 21/07/2002 תאריך פרסום: 21/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5096. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 24/06/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103 שינוי הנחיות בניה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2017 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2018 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 6 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים שינוי צפייה
תוכנית 619-0418913 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים שינוי
תוכנית 16/ 03/ 103/ 2 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2027 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2020 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2030 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103/ 1 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2026 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2032 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103/ 3 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 619-0351551 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים כפיפות
תוכנית 619-0353250 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2001037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 28/07/2002
פרוטוקול הורדה