16/ 02/ 101/ 6

השכונה המרכזית להבים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם מגורים של 80 יח''ד ע''י:
א. שינוי יעוד קרקע משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א', לדרכים משולבות , לשצ''פ ולשבילים להולכי רגל.
ב. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים א',
ולשטח לבנייני ציבור, לשטח למתקן הנדסי, לדרכים ודרכים משולבות, לשצ''פ ולשבילים להולכי רגל.
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.המגרש.
ד. קביעת שימושים מותרים בשטח ציבורי פתוח ובשטח לבנייני ציבור.
ה. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שרות במגרשים השונים.
ו. קביעת מספר קומות, מגבלות גובה, קווי בניין והנחיות לעיצוב אדריכלי בגבולות התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 1,500 מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 80 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מרכז הישוב הקהילתי להבים, לאורך שדרות רימון, בין ככר הכניסה לישוב לרח' זמיר.

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/12/2007 תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1078. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/12/2007 תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/12/2007
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות 29/01/2007
הוגשו התנגדויות 27/12/2006
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות 23/10/2006 תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 306. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 13/10/2006 תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/10/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה 12/12/2005
קבלת תכנית 02/10/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 1 ביטול פרוזדור חשמל ותוספת שטחים לאזורי המגורים שינוי צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 2 שינוי הוראות בעניין בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2012 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים שינוי צפייה
תוכנית 7/ במ/ 205 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 619-0418913 השכונה המרכזית להבים שינוי
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 השכונה המרכזית להבים כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 29/01/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 12/12/2005
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שהינו עברי בתיה ב"כ דרבן השקעות בע"מ
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ציפי ויגיל קדמון בשם משפ' גולן, משפ' יהב, משפ' אטלס