7/ במ/ 205

שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 800 יח"ד +800 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


ישוב: להבים
שכונה מערבית ומזרחית.
גוש: 1 / 100222
חלקה: 1 (חלק).
יזם: מינהל מקרקעי ישראל

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/06/1995 תאריך פרסום: 01/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4308. עמוד: 3420. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/05/1995 תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1995.
פרסום להפקדה ברשומות 30/03/1995 תאריך פרסום: 30/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4293. עמוד: 2655. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 05/03/1995 תאריך פרסום בעיתון: 05/03/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/02/1995
החלטה בדיון בהפקדה 30/10/1994
קבלת תכנית 23/10/1994

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 7/ 02/ 305/ 8 הרחבת הישוב להבים כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2018 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2008 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 6 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103/ 2 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2026 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2027 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי צפייה
תוכנית 619-0418913 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי
תוכנית 619-0351551 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי
תוכנית 619-0353250 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי
תוכנית 16/ מק/ 2020 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2030 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103/ 1 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2032 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103/ 3 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים כפיפות צפייה