16/ 03/ 103/ 2

מבנה מגורים רחוב פנינית 20 להבים

מטרת התוכנית


הגדלת מגרש מגורים מס' 750 ע''י איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים,
שינוי בקוי צדדי ואחורי.

עיקרי הוראותיה


א. הגדלת מגרש מס' 750 ע''ח ש.צ.פ. מס' 1550
ע''י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
ללא שינוי בזכויות בניה.
ב. שינוי יעוד קרקע לחלק מש.צ.פ. לאזור מגורים א'.
ג. שינוי בקוי בניין צידי בחזית הצפונית ואחורי בחזית המערבית.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 29/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/07/2007
קבלת תכנית 25/06/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103 שינוי הנחיות בניה שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2012 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים שינוי צפייה
תוכנית 7/ במ/ 205 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 29/12/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה