16/ מק/ 2030

מגרש 1088 רחוב כחל 11 להבים

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין לפי סעיף 62 א' (ג) (1), שינויים בהנחיות ומגבלות בנייה.

עיקרי הוראותיה


שינוי קו בניין צדדי מ- 3.0 ל- 0.00 ואחורי מ- 6.0 ל- 0.0 עבור פרגולה הבנויה בצד דרום מזרחי של המגרש מעץ בגובה של 3.25 מ'.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 2 שינוי הוראות בעניין בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103 שינוי הנחיות בניה כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2012 מקום מחסנים והגדרת שטחי השירות - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 7/ במ/ 205 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 26/06/2013
פרוטוקול הורדה