16/ 02/ 101/ 1

ביטול פרוזדור חשמל ותוספת שטחים לאזורי המגורים

מטרת התוכנית


הגדלת שטח אזורי המגורים ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 403 יח"ד +403 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: להבים
גוש: 1 / 100222 ח"ח 1

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/10/1999 תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 766. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/10/1999 תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/09/1999
החלטה בדיון באישור תכנית 21/06/1999
החלטה בדיון בהתנגדויות 21/06/1999
פרסום להפקדה בעיתונים 29/05/1998 תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1998.
פרסום להפקדה ברשומות 22/05/1998 תאריך פרסום: 22/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4647. עמוד: 3789. שנה עברית: התשנח . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/04/1998
החלטה בדיון בהפקדה 30/03/1998
קבלת תכנית 12/06/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101 תכנית מתאר להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ במ/ 205/ 7/ 03/ 315 החלפה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 6 ביטול פרוזדור חשמל ותוספת שטחים לאזורי המגורים שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2020 ביטול פרוזדור חשמל ותוספת שטחים לאזורי המגורים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103 ביטול פרוזדור חשמל ותוספת שטחים לאזורי המגורים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103/ 3 ביטול פרוזדור חשמל ותוספת שטחים לאזורי המגורים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 ביטול פרוזדור חשמל ותוספת שטחים לאזורי המגורים כפיפות צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שד' יצחק רגר 11 ויקטור אפרתי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשם קלוג זהר ולי יעקב שפיגלמן, עו"ד
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מויאל רות וויקטור
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מימון יואב ואיריס
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר מנחם ברקוביץ
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איריס ויואב מימון מרדכי רסיוק, עו"ד
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשם זהר ולי קלוג יעקב