ג/ 14082

שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור תעשיה ומלאכה-כפר פסוטה:

מטרת התוכנית


שנוי יעוד השטח משטח חקלאי לשטח תעשיה קלה ומלאכה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 19/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/07/2003
קבלת תכנית 10/07/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 19/06/2006
פרוטוקול הורדה
2005026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/12/2005
פרוטוקול הורדה
2004008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 17/03/2004
פרוטוקול הורדה