גמ/ מק/ 9034/ 210

שינו קו בנין למגרשים המיועדים למגורים, בועינה נוגידאת

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין של מגרשים המיועדים למגורים א, ולמגורים ב' שבתחומי התכנית

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בנין של המגרשים המיועדים למגורים א' ומגורים ב'
- קו בנין קדמי מ- 5 מטר ל- 4 מטר.
- קו בנין צידי מ- 4 מטר ל- 3 מטר.
- קו בנין אחורי מ- 4מ ל- 3 מטר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/05/2006 תאריך פרסום: 16/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5528. שנה עברית: התשסו . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9034 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי צפייה