ג/ 9034

מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת

מטרת התוכנית


א. לקבוע אזורים למגורים ואופן הבינוי בהם.
ב. יעוד שטחים ציבוריים פתוחים לגינון, מגרשי משחקים
מעברים להולכי רגל ומערכות הנדסיות.
ג. יעוד שטחים לשימוש כדרכים ציבוריות.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 403 יח"ד +403 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: בעינה
נג'ידאת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/04/1999 תאריך פרסום: 26/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. עמוד: 2928. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/04/1999 תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/12/1998
החלטה בדיון באישור תכנית 25/06/1997
פרסום להפקדה ברשומות 17/04/1997 תאריך פרסום: 17/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4512. עמוד: 3014. שנה עברית: התשנז . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 04/04/1997 תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 26/03/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/03/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 26/03/1997
החלטה בדיון בהפקדה 26/06/1996
קבלת תכנית 04/01/1996

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 283 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 9034/ 210 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 280 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 15484 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית 299-0386342 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 21475 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית 251-0675561 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 20001 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0252221 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 13274 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית 251-0551317 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי