ענ/ מק/ 444/ ג

מרכז מסחרי ותחנת תדלוק עלימי - כפר קרע

מטרת התוכנית


- תוספת ייעוד של תחנת תדלוק לשטח המיועד למסחר.
- שינוי בקו בניין.
- שינוי הוראות בדבר בינוי.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


על כביש הכניסה לכפר קרע מצדו המערבי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/05/2006 תאריך פרסום: 07/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5525. עמוד: 3121. שנה עברית: התשסו . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 05/03/2006
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית לא אושרה 28/08/2005
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 20/05/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 444/ א מרכז מסחרי עלימי, בכפר קרע. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5077 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 05/03/2006
5071 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 25/08/2005
5052 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 18/02/2004
5040 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 25/05/2003