ענ/ 444/ א

מרכז מסחרי עלימי, בכפר קרע.

מטרת התוכנית


- יעוד השטח למרכז מסחרי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


על כביש הכניסה לכפר מצידו המערבי.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 21/08/2000
פרסום לאישור ברשומות 21/08/2000 תאריך פרסום: 21/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4912. עמוד: 4517. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/07/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית 14/02/2000
לא הוגשו התנגדויות 08/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות 14/10/1999 תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 188. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/10/1999 תאריך פרסום בעיתון: 07/10/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/1999. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 12/05/1999
קבלת תכנית 25/04/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ מק/ 444/ ב מרכז מסחרי עלימי, בכפר קרע. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ מק/ 444/ ג מרכז מסחרי עלימי, בכפר קרע. שינוי צפייה