ענ/ מק/ 444/ ב

מרכז מסחרי ותחנת תדלוק עלימי, כפר קרע.

מטרת התוכנית


- הוספת ייעוד של תחנת תדלוק לשטח המיועד למסחר בתכנית ענ/ 444/ א.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 14/04/2002
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 02/12/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 444/ א מרכז מסחרי עלימי, בכפר קרע. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 14/04/2002
פרוטוקול הורדה