ג/ 15805

יעוד שטח למסחר, כאוכב אבו אל היג'א

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
לפתח שטח מסחרי ליד תחנת הדלק.
להרחיב את קו הכחול של כאוכב לכלול שטח מסחרי בכניסה לישוב.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד חלק מתחנת הדלק וקרקע חקלאית לאזור מסחרי.
קביעת התכליות ליעוד הקרקע.
קביעת הוראות בניה - צפיפות, מרווחי בניה וגובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 01/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/01/2006
קבלת תכנית 11/10/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6597 שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/02/2006
פרוטוקול הורדה