ג/ 6597

שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מאזור חקלאי לאיזור לתחנת תידלוק

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כוכב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/12/1992 תאריך פרסום: 17/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4066. עמוד: 640. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/11/1992 תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית 27/11/1991
פרסום להפקדה ברשומות 18/07/1991 תאריך פרסום: 18/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3903. עמוד: 3814. שנה עברית: התשנא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 14/06/1991 תאריך פרסום בעיתון: 14/06/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/04/1991
החלטה בדיון בהפקדה 08/03/1989
קבלת תכנית 22/01/1989

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גא/ מק/ 09/ 72 שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18324 שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15805 שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21800 שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15607 שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב כפיפות צפייה