גא/ מק/ 09/ 72

שינוי קו בנין והגדלת גובה, תחנת דלק, כאוכב

מטרת התוכנית


א. קווי בנין - קביעת קווי בנין 0.0 מ' בחלק מהגבול עם חלקה 5/2 של חלקה 5.
ב. גובה מקסימלי
- קביעת גובה מקסימלי 10.00 מטר כולל מעקה גג.
- הגדרת תוספת גובה של 2.5 מטר למקסימום המותר עבור חדר מדרגות המוביל לגג.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות 26/07/2010 תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4020. שנה עברית: התשע . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6597 שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/08/2010
פרוטוקול הורדה