152-0935122

הגדלת שטחי הבניה לבית כנסת, ברחוב הרי"ף, קרית יערים

מטרת התוכנית


הרחבת הבניה בבית הכנסת.

עיקרי הוראותיה


הוספת 100 מ"ר שטח עקרי בתת הקרקע בתוך מעטפת המבנה הקיים בהתאם לסע' 62א(א)(16)(א)(1)

דברי הסבר


רקע התכנית:
התכנית המוצעת ממוקמת במרכז מתחם מגורים חדש במערב היישוב קרית יערים, במגרש 7 מתוך התכנית 152-0083295
תיאור התכנית המוגשת:
תוספת זכויות בנייה עיקריות תת קרקעיות לשימוש בית הכנסת, בתוך קווי הבניין המאושרים ומבלי לחרוג מהיקף הבניין הקיים.
תוספת השטחים מיועדת לחלל רב תכליתי במסגרת פעיולויות בית הכנסת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 635 מ"ר +535 מ"ר +100 מ"ר

מקום התוכנית


רחוב הריף - מגרש 7 טלזסטון - קרית יערים

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי מחייב רק לעניין חזיתות וחתכים הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות הודעה בנושא סעיף 109 עיון/אישור השר - בתכנית מס' 152-0935122 - הגדלת שטחי הבניה לבית כנסת, ברחוב הרי"ף, קרית יערים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/12/2022 14 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/06/2022 14 6
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/05/2022 14 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/04/2021 7 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 152-0083295 מתחם מגורים ומלונאות בישוב קרית יערים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים 26/06/2022

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 08/12/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/05/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 02/05/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 08/12/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 02/05/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 08/12/2022 הורדה