מק/ הל/ 111/ ב

שינוי סעיף בדבר הפקעת קרקע - קרית יערים טלז סטון

מטרת התוכנית


שינוי הסעיף בדבר הפקעות קרקע על ידי המועצה ו/או העברת קרקעות לטובת המועצה על ידי הבעלים בחלק מהמגרשים בתחום התכנית . בקרקעות שאין למועצה כל תועלת ציבורית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


צפונית לכביש מס' 1 .

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 16/01/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הל/ 111/ א תוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים שינוי צפייה
תוכנית הל/ במ/ 111 טלז סטון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים 16/01/2006
פרוטוקול הורדה