הל/ 111/ א

תוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים א' מיוחד לאזור מגורים ג' מיוחד בחלקי מגרשים מס' 15,13,11,9 בבנינים של 4 קומות ובהם 58 יח"ד.
ב. בינוי של 196 יח"ד באזור מגורים ג' מיוחד כאשר מגרשים מס' 15,13,11,9, בבנינים של 4 קומות ובמגרשים 1,3,5,7, בבנינים של 6 קומות.
ג. במגרשים 23,21,19,17, יח"ד צמודי קרקע -2 קו' כמסומן בנספח הבינוי, סה"כ 37 יח"ד.
ד. איחוד וחלוקה מחדש באזורי המגורים - בשטח התכנית, לפי תכנית הבינוי הנספחת.
ה. שינוי קוי בנין כמסומן בתשריט - באזור המגורים , וביטול המגרשים במתחם המגורים.
ו. השטח המיועד לנופש וספורט, יישאר כפי שאושר בהל/ במ/ 111 בגודלו והן בשימושים ובשטחי הבניה.
ז. השטח המיועד למסחר במגרש מס' 30 , יישאר כפי שאושר בהל/ במ/ 111 בגודלו והן 3.959 מ"ר.
ח. שינויים בתוואי כבישים וש.צ.פ. מבלי לשנות את סה"כ השטחים המיועדים לכך.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 50 מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 50 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שטח בין קואורדינטות אורך 159/250 - 158/750
ובין קואורדינטות רוחב 134/800 - 134/400
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/06/2002 תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 2988. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/02/2002 תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 03/02/2002
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 27/12/2001
לא הוגשו התנגדויות 19/12/2001
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות 12/11/2001 תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 362. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/10/2001 תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/09/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/09/2001
החלטה בדיון בהפקדה 22/03/2001
קבלת תכנית 15/06/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הל/ במ/ 111 טלז סטון שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מק/ הל/ 570 תוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים שינוי צפייה
תוכנית מק/ הל/ 111/ ב תוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים שינוי צפייה
תוכנית מי/ 801/ א תוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים שינוי צפייה
תוכנית 152-0808295 תוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים שינוי
תוכנית 152-0231118 תוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים שינוי
תוכנית 152-1084599 תוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים שינוי
תוכנית 152-0831909 תוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים החלפה