152-1084599

תוספת זכויות למתחם מעורב שימושים במרכז מסחרי בקרית יערים

מטרת התוכנית


תוספת זכויות בניה למסחר, מגורים, מבני ציבור, תעסוקה ו/או יח"ד להשכרה או מלונאות. שינוי קווי בניין והגדרת נפח הבניה במגרש

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד למגורים, תעסוקה ומבנים מוסודות ציבור
2. קביעת קווי בניין
3. קביעת זכויות בניה
4. קביעת הוראות בינוי ופיתוח
5. קביעת שימושים מותרים

דברי הסבר


התכנית ממוקמת במגרש 30 ביעוד מסחר ע"פ תב"ע הל/111/א אשר נמצא בכניסה הצפון מערבית לישוב קרית יערים.
במגרש אושרה בשנת 2021 תוספת עד ל- 2,500 מ"ר עיקרי למסחר לפי תכנית 152-0808295 בסמכות הועדה המקומית הראל ובמסגרת היתר בניה נבנה מרכז מסחרי המנצל זכויות אלו.
יחד עם זאת, כיוון שכיום המגרש נמצא בתת ניצול (הבינוי המאושר מנצל כ-50% משטח המגרש מעל הקרקע) התכנית מציעה תוספת של זכויות בניה לשם יעול ניצול משאב הקרקע, תוספת שימושים נדרשים בישוב - מבני ציבור, תעסוקה ומגורים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 24 יח"ד יח"ד +24 יח"ד יח"ד להשכרה במבנה A - לתעסוקה עם אפשרות לדיור מיוחד
מבני ציבור (מ"ר) 720 מ"ר מ"ר +720 מ"ר
מגורים (יח"ד) 48 יח"ד יח"ד +48 יח"ד
מגורים (מ"ר) 5,386 מ"ר מ"ר +5,386 מ"ר
מסחר (מ"ר) 3,235 מ"ר +2,500 מ"ר +735 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 5,475 מ"ר מ"ר +5,475 מ"ר

מקום התוכנית


מגרש מסחרי בכיכר הכניסה הצפון-מערבית לישוב.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי ופיתוח הורדה
ניקוז הורדה
דרכים תנועה וחניה נספח תנועה וחניה הורדה
טבלת שטחים הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
חוות דעת
חוות דעת סביבתית הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין גרסאות - לאחר בדיקת תנאי סף הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 02/04/2023 8 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/12/2022 8 4
קבלת תכנית 03/07/2022 5 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 16 כביש 1 כפיפות צפייה
תוכנית הל/ 111/ א תוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 02/04/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2023005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 20/03/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה