ענ/ 731/ מ/ 347

מערכת דרכים ראשית כפר קרע

מטרת התוכנית


- התווית מערכת דרכים עירוניות ראשית לכפר קרע תוך שינוי ייעודי שטח חקלאי ושטחי מגורים לדרך.
- קביעת הוראות בינוי לסלילת הדרך.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 13/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/03/2004
קבלת תכנית 31/08/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1025 כביש גישה לכפר קרע שינוי
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 135 כפר קרע מזרח. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 173 יעוד שטח לדרך ולאזור נופש וספורט, עארה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 13/12/2005
פרוטוקול הורדה
2004013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 22/06/2004
פרוטוקול הורדה