הר/ מק/ 2093

שינוי קווי בניין

מטרת התוכנית


שינוי קווי בנין כמצויין בתשריט.
כל זאת בהתאם לסעיף 62א'(א')(4) לחוק תכנון ובניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/11/2005 תאריך פרסום: 30/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5464. שנה עברית: התשסו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 05/09/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0296145 שינוי קווי בניין שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 05/09/2004
פרוטוקול הורדה