מש/ מק/ 6765/ 3

שינוי קו בנין, כאוכב אל היג'א

מטרת התוכנית


שינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית לפי מצב מוצע בתכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/11/2005 תאריך פרסום: 17/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5458. עמוד: 508. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 31/07/2005 תאריך פרסום: 31/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5421. עמוד: 3647. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 11/04/2005 תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2005. עיתון: עיתון יומי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11158 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6765 שנוי לתקנון תכנית מתאר שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21061 שינוי קו בנין, כאוכב אל היג'א שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/04/2005
פרוטוקול הורדה