ג/ 12471

מתקן הנדסי - בריכת עגל

מטרת התוכנית


קביעת הוראות תכנית מפורטת בנושאים כדלקמן:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למתקן הנדסי על מנת לת לגיטימציה למתקן הנדסי קיים ולאפשר הוספת מתקנים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מתקן הנדסי בריכת עגל

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/11/2005 תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 271. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/09/2005 תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/09/2005
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 07/08/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 31/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 14/06/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית 28/09/2004
לא הוגשו התנגדויות 31/07/2002
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות 20/06/2002 תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 2999. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 31/05/2002 תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/05/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה 14/05/2001
קבלת תכנית 02/05/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמ"א 3 התליה
תוכנית תמ"א 31 אישור ע"פ תמ"א

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 18210 מתקן הנדסי - בריכת עגל כפיפות
תוכנית ג/ 19019 מתקן הנדסי - בריכת עגל כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19716 מתקן הנדסי - בריכת עגל כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 14/06/2005
פרוטוקול הורדה
248 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 28/09/2004
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
248 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 28/09/2004
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2003011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/07/2003
פרוטוקול הורדה