ג/ 15045

שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים, מסעדה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים
קביעת הוראות למתן היתרי בניה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 07/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/01/2005
קבלת תכנית 01/11/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 07/11/2005
פרוטוקול הורדה
2005004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/02/2005
פרוטוקול הורדה