ג/ 15480

שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
הרחבת אזור מגורים שניקבע לפי תכנית ג/ 1346.
שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים.
בניית רצף אורבאני בין שטח התוכנית המאושרת לבין שטח התוכנית המוצעת.

עיקרי הוראות התוכנית:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים.
קביעת הוראות בניה לאזור בהתאם לתקנון התוכנית המאושרת.
קביעת מערך דרכים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 28/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/05/2005
קבלת תכנית 08/05/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/09/2005
פרוטוקול הורדה