מנ/ מק/ 2204

הקטת קו בנין וחלוקה למגרשים, פסוטה

מטרת התוכנית


- להקטין מרווח מינימלי בין הדירות ל- 0.7 מטר.
- חלוקת החלקה בהסכמת הבעלים.
- הקטנת גודל מגרש מינימלי מ- 400 מ"ר ל- 240 מ"ר.
- שינוי קו בנין קדמי בכביש מס' 37 מ- 3 מטר ל- 2.7 מטר לפי בניה קיימת.
- שינוי קו בניין צדדי מ- 3 מטר ל- 2.7 מטר.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/10/2005 תאריך פרסום: 10/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5444. עמוד: 38. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 10/02/2005 תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 10/02/2005 תאריך פרסום: 10/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5366. עמוד: 1558. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/12/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20910 הקטת קו בנין וחלוקה למגרשים, פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/12/2004
פרוטוקול הורדה