ג/ 14175

הגדלת אחוזי בניה ותכסית , גוש חלב

מטרת התוכנית


1. ביטול דרך מאושרת.
2. הקנטת קו בנין :- למבנה א - קו קדמי צדדי אחויז, - אפס מטר.
למבנה ב' - קו בנין קדמי 2 מטר , קו בנין צדדי אחורי אפס מטר.
למבנה ג' - קו בנין קדמי 2 מטר, קו בנין צדדי אחורי אפס מטר.
3. ליגיטימציה לבנין קיים ( מבנה ב).

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/09/2005 תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4220. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/08/2005 תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/07/2005
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 06/07/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 14/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות 17/01/2005 תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1111. שנה עברית: התשסה . צפייה
לא הוגשו התנגדויות 26/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים 26/11/2004 תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/11/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה 21/06/2004
קבלת תכנית 18/08/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 912 תכנית מתאר גוש חלב שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0274738 הגדלת אחוזי בניה ותכסית , גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 16923 הגדלת אחוזי בניה ותכסית , גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19792 הגדלת אחוזי בניה ותכסית , גוש חלב כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 14/02/2005
פרוטוקול הורדה
2004005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/06/2004
פרוטוקול הורדה
2003013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/08/2003
פרוטוקול הורדה