ג/ 13275

דבוריה שכונה מערבית

מטרת התוכנית


פתרון מצוקת הדיור בדבוריה ע"י הכשרת שכונה שכוללת מגרשים למגורים ותקרא שכונה מערבית דבוריה.
א. לשנות יעוד שטחים מחקלאי לשטח המיועד למגורים ולשטחי ציבור.
ב. יעוד שטחים לדרכים חדשות.
ג. לקבוע הוראות , הנחיות ומגבלות בניה בשטח התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 12/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/07/2002
קבלת תכנית 30/06/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7884 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 12/09/2005
פרוטוקול הורדה
2002027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 11/12/2002
פרוטוקול הורדה