ש/ מק/ 1036

הגדלת שטח ציבורי פרדיס

מטרת התוכנית


- הגדלת שטח ציבורי.
- איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


דרום הישוב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/09/2005 תאריך פרסום: 07/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5434. שנה עברית: התשסה . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 30/06/2005
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 19/02/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ 391 תכנית מתאר פרדיס. שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 1025 קביעת קווי בנין בפרדיס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ 1352 הגדלת שטח ציבורי פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ 1352/ א הגדלת שטח ציבורי פרדיס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5069 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 26/06/2005
5052 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 18/02/2004