ש/ מק/ 1025

קביעת קווי בנין בפרדיס

מטרת התוכנית


- הקטנת קווי בנין

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/12/2001 תאריך פרסום: 13/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5039. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 31/05/2001 תאריך פרסום: 31/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4990. שנה עברית: התשסא . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ 391 תכנית מתאר פרדיס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ מק/ 1025/ א קביעת קווי בנין בפרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 1036 קביעת קווי בנין בפרדיס שינוי צפייה
תוכנית 353-0579672 קביעת קווי בנין בפרדיס שינוי
תוכנית 353-0640599 קביעת קווי בנין בפרדיס שינוי
תוכנית 353-0639997 קביעת קווי בנין בפרדיס שינוי
תוכנית ש/ 1352 קביעת קווי בנין בפרדיס כפיפות צפייה
תוכנית ש/ 1352/ א קביעת קווי בנין בפרדיס כפיפות צפייה
תוכנית 353-0636704 קביעת קווי בנין בפרדיס כפיפות