ג/ 13584

תחנת שאיבה לביוב אזורי מסעדה מזרח

מטרת התוכנית


התוכנית באה ליעד שטח למתקנים הנדסיים במסגרת פרויקט הביוב האזורי צפון רמת הגולן.
א. שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח מתקנים הנדסים.
ב. שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.
ג. קביעת הוראות עבור מתן היתרי בניה בשטח התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/07/2005 תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2005. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות 07/07/2005 תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3362. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/05/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 14/03/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 16/07/2004 תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות 06/07/2004 תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3329. שנה עברית: התשסד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/03/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/02/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/10/2003
החלטה בדיון בהפקדה 04/02/2003
קבלת תכנית 19/11/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 14/03/2005
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2003001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית 04/02/2003