ג/ 14954

שינוי יעוד משצ"פ לשימוש מעורב מגורים ונופש, מטולה

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שינוי יעוד הקרקע משצ"פ, לאזור מגורים, מלונאות ו/או נופש.
שינוי יעוד מגורים, מסחר, ונופש לשפ"פ. עבור מעבר לציבור.
הקצאת אחוזי בניה (שטחים עיקריים ושטחי שרות) מאזור מגורים, מסחר, ונופש לאזור מגורים, מלונאות ו/או נופש ללא שינוי בסך אחוזי הבניה המותרים.
הקמת בריכת שחיה פרטית.
איחוד של תת חלקה 8,9 בחלקה מספר 19 בגוש 13215. בהסכמת הבעלים.

עקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד הקרקע משצ"פ, לאזור מגורים, מלונאות ונופש.
שינוי יעוד אזור מגורים, מסחר ונופש לשפ"פ. עבור מעבר לציבור.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת בינוי ועיצוב אדריכלי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 06/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/09/2004
קבלת תכנית 01/09/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 06/07/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 20/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/02/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 19/01/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה