ג/ 12594

שינוי משצ"פ למגורים, עוזייר

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א'.
שינוי אזור משב"צ לשצ"פ ואזור מגורים א'
שינוי תוואי דרך

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 5.5 יח"ד +4 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/05/2005 תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2686. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/04/2005 תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/03/2005
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/03/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 09/03/2005
לא הוגשו התנגדויות 16/09/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות 12/08/2004 תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3683. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 16/07/2004 תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/06/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 23/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה 27/11/2002
קבלת תכנית 19/06/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 3800 כפר עוזיר שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13725 שינוי משצ"פ למגורים, עוזייר שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 09/03/2005
פרוטוקול הורדה
2002019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 27/11/2002
פרוטוקול הורדה