354-1060391

הוספת יחידות דיור וקביעת הוראות בנייה אבו אלזלט

מטרת התוכנית


תוספת יחידות דיור וקביעת הוראות וזכויות בנייה

עיקרי הוראותיה


תוספת 2 יח"ד לפי סעיף קטן 8
תוספת 100 מ"ר שטחי שרות כנגד תוספת 2 יחידות דיור לפי סעיף קטן 8 .
תוספת שטחי שרות מתחת לפני הקרקע בהיקף שטח המגרש לפי סעיף קטן 15.
המרת 25% משטחי בנייה לצורכי מסחר, תעסוקה ותיירות לפי סעיף קטן 11.
תוספת קומה לפי סעיף קטן 4(א).
שינוי קווי בניין לפי סעיף קטן 4.
קביעת הוראות בינוי ועיצוב על ידי שינוי תכסית קרקע לפי סעיף קטן 5.

דברי הסבר


מטרת התכנית תוספת יחידות דיור בכן המרת 25% משטחי הבנייה לצורכי תעסוקה, מסחר ומשרדים לפי תיקון 101

מקום התוכנית


שכונת מועויה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 01/12/2022 תאריך פרסום: 01/12/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10944. עמוד: 1420. שנה עברית: התשפג . 4 4 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/11/2022 4 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/11/2022 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 984 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5392 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 05/02/2023
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 28/11/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 28/11/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 28/11/2022 הורדה