ג/ 14732

חלוקה למגרשים ללא הסכמת בעלים, גוש חלב

מטרת התוכנית


חלוקה למגרשים ללא הסכמת בעלי הקרקע

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 12 יח"ד +12 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
לוחות הקצאה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/05/2005 תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2691. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/03/2005 תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/03/2005
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/03/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 14/02/2005
לא הוגשו התנגדויות 14/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות 30/12/2004 תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 969. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים 14/11/2004 תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/10/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה 21/06/2004
קבלת תכנית 21/02/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12796 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0274738 חלוקה למגרשים ללא הסכמת בעלים, גוש חלב שינוי
תוכנית ג/ 16923 חלוקה למגרשים ללא הסכמת בעלים, גוש חלב כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 14/02/2005
פרוטוקול הורדה
2004005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/06/2004
פרוטוקול הורדה