ג/ 14877

שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למגורים, מטולה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד הקרקע משצ"פ, לאזור מגורים, מלונאות ואו נופש
שינוי יעוד אזור מגורים, מסחר ונופש לשפ"פ עבור מעבר לציבור
הקצאת אחוזי בניה (שטחים עיקריים ושטחי שרות) מאזור מגורים, מסחר ונופש לאזור מגורים, מלונאות ןאן נופש ללא שינוי בסך אחוזי הבניה המותרים.
איחוד וחלוקה של תת חלקה 8.9 בחלקה מס' 19 בגש 13215 בהסכמת הבעלים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 16/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/07/2004
קבלת תכנית 27/07/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 2737 מתאר מטולה שינוי
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/02/2005
פרוטוקול הורדה