ג/ 14567

שנוי אחוזי בניה במגרש 28, דבוריה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד ע"י הגדלת סה"כ אחוזי בניה ומס' קומות.
שינוי יעוד שטח מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד.
הגדלת מס' קומות מ-3 קומות ל-4 קומות ובהתאם גובה בנין מקסימלי כמופיע בטבלת השימושים להלן.
הגדלת סה"כ אחוזי בניה ל- 200%.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +6 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/12/2004 תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 830. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/11/2004 תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/10/2004
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית 08/09/2004
לא הוגשו התנגדויות 08/09/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות 06/07/2004 תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3325. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/06/2004 תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/06/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה 14/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/02/2004
קבלת תכנית 22/02/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7883 קביעת הנחיות ותנאים לפתוח, שנוי בתקנון, דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7884 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 08/09/2004
פרוטוקול הורדה
2004006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 14/04/2004
פרוטוקול הורדה