הר/ 2038

תוספת יחידת דיור-כפר שמריהו

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד מאזור חקלאי ב' לדרך.
ב. הקטנת קו בנין לדרך מס' 2 : 18 מ' משפת הדרך לייעוד חקלאי ב' למבנה קיים.
ג. תוספת יחידת דיור ללא הגדלת סה"כ השטחים העיקריים.
ד. שינוי יעוד מדרך לביטול (רח' האביב) לשצ"פ.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


כפר שמירהו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/12/2004 תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 821. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 11/11/2004 תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/10/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/09/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות 03/05/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/11/2003
הוגשו התנגדויות 16/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות 16/11/2003 תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 339. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 06/11/2003 תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/10/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה 12/02/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/02/2001
קבלת תכנית 07/11/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
838 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 03/05/2004
פרוטוקול הורדה
2002003 ועדה ארצית - ועדת משנה לקוי בנין 11/04/2002
פרוטוקול הורדה
138 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 04/02/2002
פרוטוקול הורדה