ג/ 13015

שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים

מטרת התוכנית


שינוי יעוד החלקה משטח שצ"פ לשטח למגורים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/11/2004 תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 684. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/10/2004 תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/09/2004
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית 25/08/2004
לא הוגשו התנגדויות 26/05/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/03/2004
פרסום להפקדה בעיתונים 26/03/2004 תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות 09/03/2004 תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2251. שנה עברית: התשסד . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/01/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה 03/07/2002
קבלת תכנית 10/02/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6493 תכנית מתאר בועינה נ'גידאת שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13274 שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 25/08/2004
פרוטוקול הורדה
2002012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 03/07/2002
פרוטוקול הורדה