354-0755009

תכנית לאיחוד וחלוקה כולל הסדרת המתחמים 2,3,4 - דרום מועאויה

מטרת התוכנית


1. הסדרת החזקה על הקרקע וחלוקה חדשה ללא הסכמה
2. יצירת מסגרת תכנונית חוקית לרישוי מבנים קיימים
3. הסדרת מערך הדרכים

עיקרי הוראותיה


1. חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים
2. שינוי בקווי בניין
3. שינוי בהוראות בדבר בינוי
4. הגדלת השטחים לדרכים על חשבון יעודים אחרים
5. שינוי בגודל מגרש מינימלי
6. תוספת יחידות דיור
7. שינוי חלוקת שטחי הבניה לצורכי איזון בין המגרשים
8. תוספת שטחי שירות תת קרקעיים לצורכי חניה

דברי הסבר


מדובר בתכנית בשטח כ-208 דונם אשר מסדירה את המתחמים שאושרו במסגרת תכנית ענ/984 דרומית ליישוב מועאוויה ומחלקת את שטח המגורים במתחמים 2,3,4 למגרשים ומציעה איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים אשר כולל טבלת איזון הערוכה על ידי שמאי עם הקצאת בעלויות .
התכנית מניידת אחוזי בניה לצורך ביטול או הקטנת תשלומי האיזון .
מוצעת הסדרה למערכת דרכים ושבילים שיוצרים גישה לכל מגרש בשכונה ויוצרים גם מעברים לתשתיות מים וביוב .
מוצעים גם שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבני ציבור כמוכן מופיע שטח ציבורי פתוח לאורך הנחל שעובר בשכונה הדרומית.
התכנית מניידת שטחים שאושרו במסגרת תכנית המתאר ג/984 , הזכויות שנגרעו מהמגורים עבור דרכים נוספות לצורך הסדרת נושא החלוקה
נויידו למגרשים אחרים בתכנית לצורך איזון הבעליות במתחם.
כמוכן התכנית מגדילה את התכסית במגרשים אלה לצורך מימוש אחוזי הבניה הנוספים.
לתכנית מצורפים נספח תחבורה , נספח נוף , נספח מים וביוב ונספח חלוקה וטבלאות הקצאה .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 3,850 מ"ר +3,850 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 496 יח"ד +496 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 88,100 מ"ר +88,100 מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 6,500 מ"ר +6,500 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונה דרומית מועאויה - מתחמים 2,3,4

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
דרכים נספח דרכים - תנוחה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת הקצאה ואיזון הורדה
דרכים נספח תנועה - חתכים 2 הורדה
דרכים נספח תנועה - חתכים 1 הורדה
סביבה ונוף נספח נופי שאושר במסגרת תכנית מתאר ענ/984 הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית הורדה
תנועה נספח הירארכית דרכים הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
טבלאות איזון והקצאה נסחי טאבו הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/11/2022 29 19
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 21/11/2022 29 19
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית לא אושרה 04/09/2022 28 19
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 24/09/2020 21 14
פרסום להפקדה ברשומות 12/07/2020 תאריך פרסום: 12/07/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8975. עמוד: 7142. שנה עברית: התשף . 21 14 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 09/07/2020 21 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/12/2019 9 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 984 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עי/ 0921/ 1549 תכנית לאיחוד וחלוקה כולל הסדרת המתחמים 2,3,4 - דרום מועאויה ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5388 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 21/11/2022
פרוטוקול הורדה
5382 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 04/09/2022
פרוטוקול הורדה
5339 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 24/09/2020
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 24/11/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/07/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 24/11/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 09/07/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 09/07/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 24/11/2022 הורדה