354-1076785

חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים בגוש 8829 חלקה 1 ג'ת

מטרת התוכנית


חלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים ותפיסת חזק בשטח

עיקרי הוראותיה


1- חלוקה חדשה וניוד ש.ב.צ
2-קביעה/שינוי בקווי בנין
3-שינויים בהוראות בינוי או עיצוב ארכיטקטוני
5-קביעה/שינוי גודל מגרש מירבי/מזערי

דברי הסבר


קביעת חלוקה חדשה בחלוקה והיות אין הסכמה בין הבעלים לחלוקה בניהם על מנת לתפוס חזקה בין הבעלים בפועל .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 41 יח"ד +41 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 7,984 מ"ר +7,984 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


צפון ג'ת שכונת אל דקוק כביס צפוני עוקף ג'ת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/11/2022 5 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0346155 שכונת אלדקוק -אלמרבע- ג'ת המשולש כפיפות צפייה