ג/ 11183

שיקום מחצבת לוחמי הגיטאות

מטרת התוכנית


1 . שיקום מחצבת כורכר קיימת על ידי מילויה בפסולת
גושית והשבתה ליעוד חקלאי.
2 . מתן הוראות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות
והפעילויות.
3 . קביעת התכליות המותרות.
4 . הניות והוראות לשמירת איכות הסביבה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: לוחמי הגיטאות

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/03/2004 תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2253. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/03/2004 תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/02/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית 23/06/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות 23/06/2003
הוגשו התנגדויות 27/02/2003
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות 23/01/2003 תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1300. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/12/2002 תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/12/2002
החלטה בדיון בוולק"ח 21/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה 19/08/2002
קבלת תכנית 19/08/2002
לא הוגשו התנגדויות 19/10/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/08/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1860 מחצבת כורכר ליד לוחמי הגטאות שינוי
תוכנית ג/ 4168 חלוקה מחדש בק' לוחמי הגיטאות שינוי
תוכנית תמ"א/ 16 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13617 שיקום מחצבת לוחמי הגיטאות שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 13/06/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2003014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 23/06/2003
פרוטוקול הורדה
155 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 21/10/2002
פרוטוקול הורדה
2002006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 19/08/2002
פרוטוקול הורדה
2002007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 06/02/2002

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'יין צינקוט ת.ז. 13383260
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הדרה עלי זקס ת.ז 51775906
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ירון אלמוגי עודד שליזנגר את מנחם לוי
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אדם דין וטבע עו"ד עמית ברכה אגודה ישראלית להגנת הסביבה