ג/ 13617

אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית ליצירת מסגרת תכנונית מתאימה מבחינה סביבתית למיחזור והטמנת פסולת יבשה, וכתוצאה מכך כריית חרסית/ חמרה , כורכר ואבן גיר.

2. קביעת תכנית הסדרת השטח במהלך הכרייה , הטמנת הפסולת ולאחר השלמתה.

3. מתן הורות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה והפעילויות .

4. קביעת התכליות המותרות .

5. הנחיותוהוראות לשמירת איכות הסביבה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/11/2009 תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 723. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/11/2009 תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2009. עיתון: מעריב.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 08/09/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/08/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות 10/12/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית 12/12/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות 09/08/2006 תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4562. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/08/2006 תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2006. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/07/2006
החלטה בדיון בוולק"ח 27/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה 13/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/04/2003
קבלת תכנית 05/12/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4168 חלוקה מחדש בק' לוחמי הגיטאות שינוי
תוכנית ג/ 11183 שיקום מחצבת לוחמי הגיטאות שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-0432898 אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות שינוי
תוכנית ג/ 16804 אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות שינוי צפייה
תוכנית עתמ/ 08/ 378 אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007039 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/12/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 09/10/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 09/07/2007
פרוטוקול הורדה
2007011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 13/06/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 20/03/2007
פרוטוקול הורדה
316 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/12/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006007 ועדה ארצית - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה 05/11/2006
פרוטוקול הורדה
2006022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/10/2006
פרוטוקול הורדה
234 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 27/03/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 09/11/2005
פרוטוקול הורדה
2005018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 13/07/2005
פרוטוקול הורדה
2005009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 29/03/2005
פרוטוקול הורדה
2004005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/06/2004
פרוטוקול הורדה
2004003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 23/03/2004
פרוטוקול הורדה
2003005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 28/04/2003
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 11/10/2009 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/11/2009 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד י. שטראוס
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונית שרמייסטר עמותת אזחרים למען סביבה בגליל
3 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מרכז משק