ג/ 13415

הקמת אולם אירועים באזור תעשיה

מטרת התוכנית


1 הוספת תכליות ושימושים במגרש עבור אולם ארועים.
2 הגדלת גובה המבנה, מספר הקומות ואחוזי בניה.
3 קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי הקרקע בתכנית.
4 קביעת הוראות בניה: שטח המבנים, גובהם, מרווחי בניה.
5 קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
6 קביעת תנאים לביצוע התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/09/2003 תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4094. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/08/2003 תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/08/2003
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית 09/06/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות 09/06/2003
הוגשו התנגדויות 13/02/2003
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות 16/01/2003 תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1159. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 13/12/2002 תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/12/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה 06/11/2002
קבלת תכנית 06/10/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 2907 חלוקת מגרשים בכפר עילבון שינוי
תוכנית ת.מ.מ. 2 שינוי
תוכנית תמ"א 31 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0825778 הקמת אולם אירועים באזור תעשיה החלפה
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 1ישן הקמת אולם אירועים באזור תעשיה היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 09/06/2003
פרוטוקול הורדה
2002020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 06/11/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב לנין ד.צ. 01102, צה"ל